SL2„Strategija razvoja školskog sporta u Vojvodini je podignuta na pijedestal javnog zdravlja, imajući u vidu da je fizičko vaspitanje najznačajnije zbog doprinosa u stvaranju zdravog i radnosposobnog stanovništva, a ne sa isključivim ciljevima stvaranja takmičara i osvajača medalja“. Ovo je istakla pokrajinska sekretarka za sport i omladinu Marinika Tepić danas u Skupštini AP Vojvodine, na otvaranju druge godišnje konferencije posvećene razvoju školskog sporta „Aktivne škole 2“ .

Dalje...

Logo-transparentSa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da je započeo drugi akreditacioni ciklus za program Aktivne škole.

Javni poziv upućuje se svim osnovnim školama sa teritorije AP Vojvodine, da u periodu predviđenom Pravilnikom o procesu akreditacije osnovnih škola na teritorije AP Vojvodine po programu Aktivne škole (Sl. list APV br. 39/15), od 25. septembra do 15. decembra 2015. godine, dostave svoje aplikacije sa potrebnom dokumentacijom.

Podaci koji se dostavljaju kao dokazi o ispunjenosti zahteva po različitim modulima odnose se na završenu školsku godinu 2014/15.

Pozivamo vas da proučite detaljno sva uputstva i dokumanta za apliciranje za program Aktivne škole koja se nalaze na sajtu http://www.aktivneskolevojvodine.rs/ .

Za sve dodatne informacije stojimo vam na raspolaganju.

Prilog

20082015 Tepic Pajtic rekviziti 06Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu opredelio je danas sportske rekvizitarijume za nastavu fizičkog vaspitanja za 103 osnovne škole u Vojvodini, odnosno sve vojvođanske osnovne škole koje nemaju sale za fizičko ili ih imaju neadekvatne, dotrajale i nebezbedne za održavanje nastave fizičkog vaspitanja. One čine trećinu od ukupnog broja osnovnih škola u Vojvodini, a među njima su kako područne, tako i matične škole sa po više stotina đaka.

Dalje...