Svaki korisnik koji želi da popuni Upitniku za samovrednovanje mora da ima otvoren nalog  tj. mora da ima svoje Korisničko ime i Lozinku.

Molimo Vas da nam dostavite popunjenu tabelu - TABELA

Tabelu poslati na email: akreditacija@aktivneskolevojvodine.rs

Nakon što ste poslali podatke za otvaranje naloga, u najkraćem roku email-om će Vam biti dostavljeno Korisničko ime i Lozinka sa kojima možete da pristupite upitniku za samovrednovanje.

 

Opšte napomene

- Korisničko ime i Lozinka su jedinstveni i dodeljuje ih administrator sistema. Niste u mogućnosti da menjate ni Korisničko ime ni Lozinku iz sigurnosnih razloga. Takođe Vas molimo da iz sigurnosnih razloga čuvate i ne pokazujete nikome Vaše podatke za pristup sistemu.
- Prilikom ukucavanja Korisničkog imena i/ili Lozinke obratite pažnju na velika i mala slova.

- U slučaju da više od tri puta unesete pogrešno Korisničko ime ili Lozinku, Vaš nalog će biti blokiran. U tom slučaju,  molimo Vas da se obratite administratoru sistema na sledeću email adresu: administrator@aktivneskolevojvodine.rs